Campanyes de sensibilització

Mobilitat sostenible i qualitat de l’aire (Campanya d’Ecologistas en Acción)
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique255

Setmana Europea de la Mobilitat 2008. Aire net per a tots. (MMA)
http://www.mma.es/portal/secciones/medios_comunicacion/campanas/sin_coch...

Conbici al col•le (Campanya de Conbici)
http://www.conbicialcole.com/

NO OIL, reduïx la teua ració de petroli (Campanyes Decreixement i sostenibilitat de Fundació Terra)
http://www.ecoterra.org/articulos13es.html

¡Bicis al tren! (Campanya de Conbici)
http://www.conbici.org/bicisaltren/

Posa salut a la teua bicicleta (Campanyes Decreixement i sostenibilitat de Fundació Terra)
http://www.ecoterra.org/articulos108es.html

MejorConBici (Campanya de Conbici)
http://www.mejorconbici.com/