Intermodalitat i transport públic

Associació per a la promoció del transport públic (PTP)
http://www.transportpublic.org/

Bicicletes i transport públic (Conbici)
http://www.conbici.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&...

Coordinadora estatal en defensa del ferrocarril públic
http://www.plataformaferrocarril.org/

Pedalibre. Bici + Transport públic
http://www.pedalibre.org/bici_tren.htm