Temps d’ús

ÚS

Temps màxim d’ús continuat: 2 hores

Inclòs en el bo: Primers 30 minuts

Temps d’espera entre usos: 10 minuts

Primers 30 minuts

Segons 30 minuts o fracció

Tercers 30 minuts o fracció

Quarts 30 minuts o fracció

Inclòs en el bo

0,50 euros + IVA

1,00 euros + IVA

1,00 euros + IVA

 

PENALITZACIONS

Si el temps d’ús continuat és superior a 2 hores:

Excés

Dies de penalització

Menys d’1 hora

1 día

Entre 1 i 8 hores

2 dies

Entre 8 i 24 hores

1 mes

Més de 24 hores

1 any

 

·        En cas de reincidència, la desactivació podrà ser total.

·        Els períodes de desactivació seran per dies complets, i s’iniciaran l’endemà del que es produïx el retard en l’entrega de la bicicleta.

·        El sistema de préstec t’indicarà la penalització que t’ha sigut imposada.