Temps d’ús

ÚS

Temps màxim d’ús continuat: 2 hores

Inclòs en el bo: Primers 30 minuts

Temps d’espera entre usos: 10 minuts

De 0 a 30 minuts

De 30 a 60 minuts

De 60 a 90 minuts

De 90 a 120 minuts

Inclòs en el bo

0,62 euros

1,85 euros

3,08 euros

 

PENALITZACIONS

Si el temps d’ús continuat és superior a 2 hores:

Excés

Dies de penalització

Menys d’1 hora

1 día

Entre 1 i 8 hores

2 dies

Entre 8 i 24 hores

1 mes

Més de 24 hores

1 any

 

·        En cas de reincidència, la desactivació podrà ser total.

·        Els períodes de desactivació seran per dies complets, i s’iniciaran l’endemà del que es produïx el retard en l’entrega de la bicicleta.

·        El sistema de préstec t’indicarà la penalització que t’ha sigut imposada.