Xarxes i facilitats per a ciclistes

Rutes i viatges amb bicicleta (amigosdelciclismo)
http://www.amigosdelciclismo.com/rutas/

Web d’informació per a ciclistes (Ajuntament de Barcelona)
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,621827370_656584026_2,0...

Programa Vías Verdes de la Fundació de Ferrocarrils Espanyols
http://www.viasverdes.com/ViasVerdes/Qui%E9nes%20Somos/Programa%20V%EDas...

Xarxa bàsica de vies ciclistes (Conbici)
http://www.conbici.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&...

Associació europea de vies verdes
http://www.aevv-egwa.org/