Peatones y otros usuarios de la vía pública

Catalunya Camina - Associació pels drets dels vianants
http://www.catalunyacamina.org/