Informació

Bicielx és un servei municipal de transport públic en bicicleta promogut per l'Ajuntament d'Elx i gestionat per l'empresa Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx SA (PIMESA).

Bicielx posa a disposició dels ciutadans i de les persones que visitin la ciutat, un sistema automàtic individualitzat de transport, perquè es puguin realitzar desplaçaments pel nucli urbà a través d'un procediment de préstec de bicicletes.

L'objectiu del servei és fomentar els desplaçaments en bicicletes per millorar la mobilitat urbana i contribuir a reduir l'impacte ambiental que genera l'ús dels vehicles privats motoritzats.

Bicielx és un sistema de mobilitat sostenible que ajuda a reduir els nivells de soroll i de contaminació de la ciutat, contribueix a millorar la utilització dels espais públics urbans i permet desplaçar-se amb rapidesa per Elx.

El servei municipal de transport públic a bicicletes a la ciutat d'Elx és una actuació que ha estat recolzada pel Programa d'Estalvi i Eficiència Energètica en el Transport (Promoció de transport urbà amb bicicleta), en el marc del Pla d'Acció 2008-2012 de l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya.

En el desenvolupament d'aquest projecte han col · laborat l'Agència Valenciana de l'Energia (AVEN), entitat de la Generalitat Valenciana adscrita a la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, i l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), organisme adscrit al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de la Secretaria d'Estat d'Energia.

Per poder utilitzar el sistema de transport amb bicicletes necessites donar-te d’alta online o a les oficines de PIMESA situades a Diagonal del Palau, 7.