2.461 usuaris de Bicielx al setembre de 2014


El Servici Bicielx gestionat per PIMESA compta amb 34 estacions i 486 cadenats per a 296 bicicletes. Al 30 de setembre de 2014 hi havia un total de 2.461 usuaris actius de llarga duració, que generaren una mitjana de 1.100 usos diaris.

Del total d’usuaris, el 57 per cent són dones; el 31% tenen una edat compresa entre 25 i 34 anys; el 49,82% treballa per compte d’altre; i el 33,48% és estudiant.

Analitzant el Servici per dies de la setmana, destaca el predomini de l’ús com a mitjà de transport i principalment per a efectuar el trasllat fins al treball o lloc d’estudi, ja que el nombre més gran de préstecs es realitza entre setmana, el 87,17%.

Analitzant l’horari del Servici, destaca que Bicielx té tres franges d’alt índex d’us i coincidixen amb els horaris d’entrades i eixides al treball i als centres educatius.

El total de usos realitzat des de l’inici de l’activitat de Bicielx, en juny de 2010, és de 822.276 préstecs.

Del total de préstecs, 238.381 corresponen a l’any 2014, cosa que suposa un increment d’un 15 % sobre l’any 2013.

El mes amb més préstecs efectuats en 2014 és maig, amb un total de 33.500 i el de menor ús és agost, amb un total de 15.415.

S’ha superat el milió de kilòmetres recorreguts amb bicicletes de Bicielx, que actualment arriben a la quantitat de 1.761.500 km, cosa que suposa una mitjana de 2,14 km/préstec i 1.738 km per bici en l’any 2014.

El nombre de kilòmetres realitzat amb Bicielx suposa haver evitat un total de 137 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera.