El dilluns, 20 de juliol s'inicia la implantació del nou sistema tecnològic Bicielx


El dilluns 20 de juliol de 2015 començarem a implantar el nou sistema tecnològic Bicielx, que millorarà notablement la qualitat del Servici prestat alhora que reduirà totes les incidències, fallades i errors que han anat produint-se en els últims mesos.

Amb motiu del canvi del sistema i pel temps mínim necessari per a la seua implantació, durant el termini aproximat de dues setmanes no estarà operatiu el Servici, ja que hem d’adaptar les 34 estacions existents.

Bicielx reprendrà la prestació de les seues activitats a la major brevetat i compensarà tots els usuaris del Servici ampliant la duració dels abonaments, pel doble del temps que se suspengui el Servici (amb el límit del tipus d'abonament que disposi cada usuari), i a més inclourà gratuïtament una Assegurança de Responsabilitat Civil, fins el 31 de desembre de 2015, amb cobertura individual per a cada usuari.

Sentim les molèsties ocasionades i agraïm enormement la col·laboració dels usuaris, amb la confiança que el nou sistema tecnològic serà millor i minimitzarà els errors operatius.