PIMESA adjudica el canvi del sistema tecnològic de gestió de Bicielx per a millorar el servici

 

El Consell d’Administració de PIMESA celebrat el 28 de novembre de 2014, acordà l’adjudicació del subministrament i instal·lació d’un nou sistema tecnològic de gestió del Servici Bicielx a l’empresa Movilidad Urbana Sostenible S.L.

L’import de l’adjudicació ha sigut de 95.800 euros més l’IVA. S’han tingut en compte com a criteris per a seleccionar la millor oferta presentada a la licitació: la proposta econòmica dels elements a subministrar i dels servicis d’assistència tècnica a prestar, la memòria tècnica de l’oferta, les condicions dels servicis d’assistència tècnica a prestar, el pla de formació del personal de PIMESA i les millores proposades.

Els treballs per a instal·lar el nou sistema de gestió de Bicielx s’iniciaran de forma immediata, intentant aprofitar els mesos d’hivern amb menys usos i intentant afectar mínimament el funcionament del Servici.

El vicepresident de PIMESA, Vicente Granero, ha assenyalat que “amb l’adjudicació del nou contracte de software per a Bicielx el que farem és eliminar tots els errors que existixen en la recepció, entrega i reserva de les bicicletes. Este nou sistema, que a més serà propietat de PIMESA, permet que des de l’Ajuntament d’Elx puguem accedir al manteniment, raó per la qual reduïm les despeses, però sobretot ens permetrà tindre un millor servici