BICIELX Bicielx ha continuat funcionant des del principi de la declaració de l'estat d'alarma donant servei a totes aquelles persones que per les circumstàncies especials de l'acompliment de la seua labor professional han hagut de continuar desplaçant-se als seus centres de treball exercint activitats essencials (hospitals, gasolineres, supermercats, etc.).


BICIELX Amb motiu de la celebració de la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre, el Ajuntament d´Elx al costat de Bicielx ha posat en marxa una sèrie d'activitats per a potenciar l'ús de la bicicleta a la nostra ciutat.


BICIELXEn el context de les activitats programades en ocasió del moviment "30 Dies en Bici" a celebrar de l'1 al 30 d'abril, en la nostra ciutat, t'invitem a participar i a fomentar d'esta manera l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport.


BICIELXUn any més BiciElx renova la pòlissa d'assegurances que cobreix, fins al 31 de desembre de 2018, el empara de les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil extracontractual en què pugui incórrer qualsevol usuari del Servici pels danys corporals o materials i perjudicis ocasionats involuntàriament a tercers amb ocasió de l'ús de la bicicleta de BiciElx.


BICIELX Amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre de 2017, es van a realitzar diverses activitats en la ciutat d'Elx.


BICIELXVos informem que, atenent a la demanda de la ciutadania, a partir del dia 1 de Juliol de 2017, l'horari del Servici Bicielx serà de 5:30 a 00:00 hores. Amb este canvi ampliem una hora l'inici del Servici.


BICIELXUs informem que a partir del dia 15 de Juny de 2017 entra en vigor la modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació a Elx. Concretament s'ha afegit un nou títol dedicat exclusivament a les bicicletes.