Xarxa de Ciutats per la Bicicleta


La Red de Ciudades por la Bicicleta és una associació que té per objecte la generació d’una dinàmica entre les ciutats espanyoles a fi de facilitar, fer més segura i desenrotllar la circulació dels ciclistes, especialment en el medi urbà.

La Xarxa fon creada en el 2009 amb els següents objectius:

  • Impulsar iniciatives per a aconseguir que el desplaçament en bicicleta siga més segur.
  • Intensificar la promoció de la bicicleta i desplegar-ne el potencial.
  • Incrementar les infraestructures per a l’ús de la bicicleta.
  • Defendre davant de l’opinió pública el potencial de la bicicleta com a vehicle silenciós, net, assequible  sostenible.
  • Promocionar l´us de la bicicleta com a eina de mobilitat alternativa al cotxe i a la moto en els desplaçaments curts.