BICIELX“Hoteles que aman las bicis"eés la denominació del reportatge realitzat per ESTEVE RIPOLL ALLUÉ publicat en la Revista MAGAZINE el 17 d’agost de 2014, en el qual es detallen els nous servicis destinats als usuaris de bicicletes, afirmant que “compaginar la passió ciclista amb la família i les vacacions és possible gràcies a Bikefriendly".

BICIELXSegons VisitDenmark, COPENHAGUEN, la capital danesa està feta per als ciclistes, té més de 350 km de carrils bici segurs i separats de la carretera normal.

La potenciació dels modes de transport no motoritzats en els àmbits urbans, és una de les accions proposades per l’Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible (EEMS), per a integrar la mobilitat sostenible en l’ordenació del territori, en la planificació urbanística i en les noves àrees industrials.


BICIELXEn l’Exposició de Motius de Llei 43/1999, de 25 de novembre, sobre adaptació de les normes de circulació a la pràctica del ciclisme, es reconeix que la bicicleta és un mitjà de transport eficaç que representa una alternativa quotidiana viable per a moltes persones.


BICIELXL’Estratègia Local de Canvi Climàtic (ELCC) és un marc de referència per a aquells municipis que, sent conscients del seu paper important en la lluita contra el canvi climàtic, volen desenrotllar una política integral i coordinada en matèria de mitigació i adaptació dels seus efectes negatius en l’àmbit local.


BICIELXAMBE, la ASOCIACIÓ DE MARCAS Y BICICLETES DE ESPAÑA, ha presentat la seua primera edició de “Cifras Sector Ciclisoe


BICIELXL’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), aprovada pel Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, és l’instrument que establix els objectius, metes, principis i directrius per a l’ordenació del territori comunitari, finalitat del qual és la consecució d’un territori més competitiu en l’aspecte econòmic, més respectuós en l’ambiental i més integrador en el social.