Tarifes

Les tarifes d'aplicació, incloses en l'Ordenança Reguladora de Preus Públics del Servici Municipal de transport públic amb bicicleta a Elx, vigents, són les següents:

 1. Preu final complet per a les distintes classes d’abonament

  CLASSES D’ABONAMENTS ÚS DEL SERVICI DESPESES DE GESTIÓ
  (Alta i renovació del Servici)
  TOTAL
  IMPORT IVA
  (al 21%)
  TOTAL IMPORT IVA
  (al 21%)
  TOTAL IMPORT IVA
  (al 21%)
  TOTAL
  DIARI 3,00 € 0,63 € 3,63 € 6,00 € 1,26 € 7,26 € 9,00 € 1,89 € 10,89 €
  SETMANAL 10,00 € 2,10 € 12,10 € 6,00 € 1,26 € 7,26 € 16,00 € 3,36 € 19,36 €
  MENSUAL 15,00 € 3,15 € 18,15 € 6,00 € 1,26 € 7,26 € 21,00 € 4,41 € 25,41 €
  ANUAL 24,00 € 5,04 € 29,04 € 6,00 € 1,26 € 7,26 € 30,00 € 6,30 € 36,30 €


 2. Ús del Servici

  Primers 30 minuts Segons 30 minuts o fracció Tercers 30 minuts o fracció Quarts 30 minuts o fracció
  IMPORT IVA
  (al 21%)
  TOTAL IMPORT IVA
  (al 21%)
  TOTAL IMPORT IVA
  (al 21%)
  TOTAL IMPORT IVA
  (al 21%)
  TOTAL
  inclòs en l’abonament 0,50 euros 0,11 euros 0,61 euros 1,00 euros 0,21 euros 1,21 euros 1,00 euros 0,21 euros 1,21 euros


 3. Classes d’abonaments

  CLASSES D’ABONAMENTS IMPORT IVA (al 21 %) TOTAL
  DIARI 3,00 euros 0,63 euros 3,63 euros
  SETMANAL 10,00 euros 2,16 euros 12,10 euros
  MENSUAL 15,00 euros 3,15 euros 18,15 euros
  ANUAL 24,00 euros 5,04 euros 29,04 euros


 4. Despeses de gestió administrativa i tècnica

  DESPESES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA IMPORT IVA (al 21 %) TOTAL
  ALTA I RENOVACIÓ DEL SERVICI 6,00 euros 1,26 euros 7,26 euros
  DEVOLUCIÓ DE PAGAMENTS 5,00 euros 1,05 euros 6,05 euros
  EMISSIÓ DE TARGETA PER PÈRDUA 6,00 euros 1,26 euros 7,26 euros